Vojevanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vojevanje? Šta znači vojevati?

Vojevanje je pojam koji se korsiti da označi sukob, borbu, rat.

Izraz vojevanje se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma vojevanje i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Vojevanje je izraz koji se upotrebljava da označi sukob, borbu, rat. Iako se može koristi da označi neki konflikt, svađu ili prepirku, obično se koristi da označi vrstu nasilja poput rata ili borbe.

Vojevati znači ratovati, sukobljavati se, boriti se. Reč je o sukobu koji nastaje između dve strane koje imaju suprotna mišljenja o nekoj stvari.

Iako ovaj termin nije korišćen godinama, od kakako je na radiju “S” počela da se prikazuje emijsija pod nazivom “Vojevanje”, sve je češći na našim prostorima. Intersesanto je da zbog samog sadržaja ove emisije mnogi ovaj termin tumače pogrešno i misle da se značenje reči vojevanje odnosi na humor, zabavu i šale.

Share.