Validnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to validnost?

Validnost označava da je nešto zasnovano na istini, zakonu i činjenicama.

Često možemo čuti da je nešto validno ili pak da nešto nema validnost. Veliki broj ljudi upoznat je sa značenjem ove reči i svakodnevno je koristi. U slučaju da ne znate šta znači validnost, sledi objašnjenje:

validnost

Pojam validnost potiče iz latinskog jezika, tačnije od reči valere koja znači jak, snažan, zdrav. U pravu ova reč koristi se da označi nešto što je punovažno (pravno važno).

Najčešće se upotrebljava za overu akta ili da označi valjanost nekog pravnog postupka ili predmeta.

Validnost se definiše kao nešto što je zasnovano na istini, zakonu i činjenicama. U pravu, validnost jeste atribut određenog argumenta koji je u skladu sa zakonima logike.

Kao što smo već istakli, da bi nešto bilo validno ono mora biti istinito. Ipak ne smeju se mešati ova dva pojma, jer istinitost predstavlja jednu od glavnih karakteristika iskaza, dok validnost podrazumeva karakteristiku zaključivanja koju osoba poseduje.

Share.