Vikarijus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vikarijus?

Vikarijus u svom bukvalnom prevodu označava namesnika ili zamenika.

Pojam vikarijus je izuzetno redak u svakodnevnom govoru, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Ako spadate u mali broj ljudi koji znaju šta znači ova reč, svaka Vam čast!

Ako posmatramo sa etimološke strane, sam termin vikarijus potiče od latinske reči vicarius, što znači namesnik, zamenik. Dakle, vikarijus se koristi da označi čoveka koji ima pravo prefekta.

Međutim, ono što je bitno odmah istaći, to je da se reč vikarijus na našim prostorima uglavnom koristi zajedno sa reči apostolikus. Izraz vikarijus apostolikus se koristi da izrazi svešteno lice u rimokatiloškoj crkvi, odnosno aposolskog namesnika.

Share.