Vazal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vazal, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma.

Vazal je naziv za feudalnog podanika koji je od feudalnog vladara dobijao posed, a obavezivao se na vernost i pomoć u ratu.

Još u osnovnoj školi, na časovima istorije upoznali smo se sa značenjem pojma vazal. Ipak, u slučaju da ima onih koji nisu voleli istoriju ili su pak zaboravili značenje ove reči, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin vazal potekao iz starog latinskog, od reči vassus, što znači sluga. Vazal je  naziv za feudalnog podanika koji je od feudalnog vladara dobijao posed, a obavezivao se na vernost i pomoć u ratu.

Reč je o osobi koja je imala zaštitu svog vladara – senior, ali mu se zauzvrat morao zakleti na odanos. Reč je o doživotnom odnosu vernosti između dvoje ljudi u kojem svaka od strane preuzima određenje obaveze.

Nadređeni gospodar, odnosno feudalni vladar se obavezao da će svom “slugi”, odnosno vazalu pružati žaštitu od napada sa strane, zaštitu na sudu, da će mu davati hranu, zemlju, stan i odeću. Sa druge strane, vazal je imao obavezu da se potpuno potčini nadređenom gospodaru i da za njega obavlja različite poslove i ratuje (ako je gospodar u ratu).

Vazali su bili u mogućnosti da osnuju vazalsko-seniorski odnos prema nižem feudalcu. U tom odnosu oni bi bili gospodari i imali podanike koji bi obavljali sitne poslove za njih.

Sam razvoj vazalskog odnosa počeo je u srednjem veku, iako su njegovi koreni pronađeni dosta ranije u raznim germanskim plemenima. Iako je ovaj tip odnosa jedno vreme bio zastupljen gotovo u svim krajevima sveta, sa razvojem novca i trgovine, vazalstvo gubi na stani i postepeno počinje nestajati.

U prenesenom značenju ovaj termin se koristi da označi onog koji ne deluje samostalno. Reč je o podčinjenim osobama koje su obavezne na poslušnost i zavisne od tuđih naredbi.

Share.