Veto

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je veto? Šta znači staviti veto na nešto?

Veto je latinska reč koja doslovno znači zabranjujem.

Za pojam veto čuli smo gotovo svi. Ovaj pojam ne samo da je čest u novinskim člancima i medijima, već je postao i redovna reč u svakodnevnoj komunikaciji. A da li li ste upoznati sa značenjem ove reči?

Etimologija nas upućuje da je sam termin veto latinska reč koja u doslovnom prevodu znači zabranjujem, ne primam, odbacujem. Ova reč je korišćena još u Rimu i to da označi formulu kojom su naodni tribuni proglašavali odluke senata za nevažeće.

Postoje dve vrste veta: apsolutno i suspenzivno. Apsolutno veto je bilo karakteristično za monarhije i u njemu monarh je mogao vetirati neku odluku koju je izglasao parlament.

Za razliku od njega, suspenzivo je karakteristično za republike i poseduje ga predsednik. On ga može upotrebljavati tako da odbije da potpiše akt koji je parlament izglasao. Poznato je da svaki doneseni akt, predsednik mora potpisati. U slučaju kada ga ne potpiše, odnosno kada stavi veto na njega, to znači da on odlaže njegovo stupanje na pravnu snagu.

Treba istaći da se veto u svakodnevnoj komunikaciji koristi da označi neku vrstu zabrane, dok se u medijima ovaj pojam obično koristi da označi pravo koje vladaoci u ustavnim državama imaju, prema narodnom prestavništu.

Share.