Vunderkind

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vunderkind, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedneog pojma.

Vunderkind je termin kojim se opisuje dete ili neka druga osoba koja poseduje talente ili veštine koji se stiču tek u kasnijem životnom dobu.

Pojam vunderkind spada u one izraze koje koristimo iako nemamo pravilnu percepciju o njihovom značenju. Takvih reči je puno na prostorima naše zemlje, što ne treba da nas čudi kada uzmemo u obzir broj naroda koji je prolazio kroz našu zemlju.

Etimološki posmatrano sam termin vunderkind potiče iz nemačkog jezika, od reči wunder u značenju čudo i reči kind, što znači dete. Reč je o izrazu kojim se opisuje čudo od deteta, tj. ovaj pojam se koristi za dete ili mlađe osobe koje pokazuju neki talenat ili veštinu koje se stiču tek u kasnijem životnom dobu.

Vunderkind je čudo od deteta, odnosno dete obdareno neverovatnom inteligencijom i talentima koje pokazuje još u najranijem periodu detinjstva. Najpoznatiji pojam za vunderkind dete koji ujedno i predstavlja sinonim ove reči jeste Mocart.

U svakodnevnoj komunikaciji se vunderkindom obično naziva dete koje od malena može rešiti i najteže matematičke zadatke ili se ističe u nekom drugom školskom predmetu.

Share.