Vakat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vakat? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Vakat je turcizam koji označava vreme, čas, doba dana.

Svakodnevno koristimo izraze za koje ni sami ne znamo šta doslovno znače, niti iz kog jezika potiču.Takvih reči je puno, naročito na Balkanu, gde su prolazili mnogi narodi ostavljajući za sobom svoju kulturu, običaje, stvari, jezik. Jedna od tih reči je i pojam vakat.

Etimologija nas upućuje da je sam termin vakat na naše prostore stigao iz turskog jezika, iako reč originalno potiče iz arapskog jezika, preciznije od reči waqt u značenju vreme.

Vakat je reč koja na našim prostorima ima primenu uglavnom u ruralnim sredinama. Upotrebljava se da označi vreme, doba dana ili određeni sat kada nešto treba da se uradi.

Kod muslimana vakat se koristi da označi vreme molitve.

U štamparstvu, vakat predstavlja znak koji se stavlja da označi da nedostaje prazna stranica. Zbog toga se sve češće ovaj pojam koristi i u značenju prazno je, nedostaje, nema.

Share.