Vizavi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači vizavi?

Vizavi je prilog koji ima značenje “licem u lice”, “jedno naspram drugog” ili “nasuprot”. Uglavnom se koristi za osobe koje se nalaze okrenute jedna ka drugoj.

Pojam vizavi je karakterističan za hrvatskog govorno područje, dok ga na prostorima naše zemlje dosta ređe srećemo. U slučaju da Vas zanima značenje ove reči, nalazite se na pravom mestu.

vizavi

Sa etimološke strane vizavi potiče od francuske reči vis-à-vis, što znači licem u lice. Ovaj francuski izraz se sredinom 18-og veka počeo koristiti u Engleskoj za kočije, čija su sedišta postavljena tako da putnici sede jedan naspram drugog.

Danas, vizavi se koristi kada hoćemo da kažemo da se nešto nalazi jedno naspram drugog. Dakle, ako su dve osobe okrenute jedna ka drugoj, izazićemo to korišćenjem izraza vizavi.

Danas, vizavi je polako počeo da se koristi i u nešto drugačijem kontekstu, pa vizavi ima i značenje sledećih priloga: u vezi sa, zbog, vezano za.

Share.