Vegan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam vegan, a šta veganizam?

Vegan je naziv za osobu koja je u potpunosti izbacila iz upotrebe sve proizvode životinjskog porekla.

U svakodnevnom govoru često dolazi do mešanja pojmova veganizam i vegeterijanstvo, te mnogi smatraju da vegani i vegeterijanaci imaju iste načine ishrane, što je potpuno pogrešno. Naime, reč je o dva različita načina ishrane koji sadrže istu karakteristiku – ne jedu meso.

Sam pojam vegan počeo je da se koristi još 1940-te godine i to kao skraćenica reči vegeterijanac, koji je potekao od latinske reči vegus u značenju živ i reči vegetatito, što znači biljka.

Pojam vegeterijanac se koristio da označi ljude koji su se hranili namirnicama biljnog porekla, jajima i mlečim proizvodima, ali bez konzumacije bilo kakve vrste mesa. Početkom 90-ih u sve većem broju javljaju se oni ljudi koji izbegavaju ne samo meso, već i produkte životinja, odnosno, jaja, mleko i slično.

Tada se i prvi put javlja termin vegan, koji  počinje da se koristi za sve osobe koje su u potpunosti izbacile iz upotrebe sve proizvode životinjskog porekla. Vegani pripadaju tzv. veganizmu, odnosno etničkom pokretu za ukidanje bilo kakve vrste eksplotacije životinja i njihovu upotrebu za ishranu, odevanje, laboratorijsko testiranje ili zabavu.

Drugim rečima, vegani ne samo da ne jedu meso, već ne jednu ni ribu, morske plodove, jaja, mleko, mlečne proizvode, med, niti nose stvari od krna, vune, kože, bisera, niti bilo kojih drugih materijala životinjskog porekla.

Treba istaći da je veganizam usko povezan sa borbom za prava svih životinja i kao takav dosta se razlikuje od vegeterijanstva koje isključivo podrazumeva način ishrane.

Sve veći broj ljudi postaje vegan i to ne samo zbog brige za životinje, već i zbog brige o pirodi, zdravlju, duhovnosti i veri. Naime, ova vrsta ishrane sprečava uzgoj i klanje velikog broja životinja, sprečava unos hrane sa visokim sadržajem holesterola i masnoća i sprečava zagađenje vazduha, zemlje i vode. Naime, mesna industrija je jedan od velikih zagađivača i doprinosi eksplotaciji i krčenju šumskih površina.

Kako je veliki broj onih koji smatraju da veganski način ihrane ne može u potpunosti zadovoljiti potrebe organizma, poslednjih godina veoma je aktivna Veganska bilderska grupa koja pokazuje da vegani nisu neuhranjeni i da čak i profesionalni spotisti mogu praktikovati ovakav način života.

Share.