Vazelin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vazelin?

Vazelin je polučvrsta, poluprovidna žitka masa bele ili žućkaste boje.

Ovaj pojam zapravo označava mešavinu tečnih i čvrstih ugljovodonika.  Značenje ove reči u svakodnevnom govoru se odnosi na vazelin kreme koje se pakuju u kutijice ili tube i primenjuju za negu hrapave kože. Ipak, vazelin ima široku paletu primene.

vazelin

Ti ugljovodonici koji čine vazelin spadaju u red alkana koji imaju po 15 do 20 atoma ugljenika u molekulu.

Vazelin je proizvod koji je nerastvorljiv u vodi i acetonu. Može se rastvoriti u eteru, benzenu ili hloroformu.

Vazelin se dobija se iz određenih frakcija vakuumske destilacije ostatka posle procesa atmosferske destilacije nafte odnosno parafina.

Hemijski je vrlo inertan i sličan je mastima prema osobinama ali ima jaču čistoću. Upravo to je tazlog što se dosta koriti u kozmetikoj industriji i farmaciji.

Vazelin najviše služi kao baza za razne kozmetičke ili lekovite kreme i masti.Može se i samostalno koristiti za negu kože bez ikakvih dodataka jer sam po sebi omekšava kožu. Primenjuje se i u proizvodnji prezervativa.

Osim u kozmetici i medicini, vazelin se koristi u drugim industrijama za zaštitu metalnih delova mašina od rđanja, zatim za impregnaciju kože i raznih tkanina.

Share.