Vazodilatacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vazodilatacija? Da li znate koje je tačno značenje navedenog pojma?

Vazodilatacija predstavlja širenje krvnog suda.

Ako niste upoznati sa terminologijom koja se koristi u medicini, verovatno ne znate ni šta znači termin vazodilatacija. Naime, reč je o jednom od procesa koji se odvija u krvnim sudovima čoveka.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam vazodilatacija potekao iz latinkog jezika, preciznije od reči vas, što znači sud i reči dilatation u značenju širenje. Najjednostavnije rečeno vazodilatacija predstavlja širenje krvnog suda.

Razlikujemo dve vrste vazodilatacije: aktivnu i pasivnu. Aktivna naste kada se opušta muskulatura krvnog suda, dok pasivna nastaje povećanjem volumena krvi.

Ova pojava smanjuje krvni pritisak, a do nje može doći usled unutrašnjih ili spoljašnjih faktora. Glavna uloga vazodilatacija se ogleda u povećanju protoka krvi kada je to organizmu najpotrebnije. Javlja se kao rezultat opuštanje u glatkim mišićima koji se nalaze oko krvih sudova.

Drugim rečima, do vazodilatacije dolazi usled opuštanja ćelija glatkih mišića unutar zidova suda, posebno u velikim venama, velikim arterijama i manjim arteriolama.

Pojava suprotna vazodilataciji, odosno pojava u kojoj dolazi do skupljanja krvnog suda naziva se vazokonstrikcija.

Share.