Validan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč validan?

Za neki istinit podatak kažemo da je validan.

Danas pogotovu kada su svima dostupne bezbrojne informacije putem interneta često se zapitamo za njihovu validnost. Ne retko za tekstove ili vesti koje čitamo tražimo izvor informacija i koliko je on verodostojan, odnosno pouzdan.

Ipak da li uvek stoji znak jednakosti između pojmova validan i pouzdan?

validan

 

Pojam validnosti podataka se vezuje za pitanje da li ti dati podaci zaista predstavljaju ono što kažu da predstavljaju. Dok pouzdanost označava više preciznosti metode merenja, ako ćemo baš da se bavimo striktnim razlikama između ova dva pojma. Za nas je ipak važnije pojasniti značenje validnosti neke pojave, argumenta ili podatka.

Poreklo izraza validan nalazimo u latinskoj reči validus od glagola valere što znači jak, krepak, snažan, pa čak i zdrav.

U pravnim naukama pojam validan se vezuje za overu, odnosno priznanje pravne važnosti nekog akta. Takođe, ovde postoji i izraz validitet što znači pravna važnost, pravna vrednost iliti valjanost nekog postupka,predmeta. Dok se validacija u pravnom svetu određuje kao overa ili potvrda, priznanje pravne važnosti nekog akta.

Kada je nešto zasnovano na istini, činjenicama ili zakonu možemo reći da je validno. Isto važi i za atribut nekog argumenta kada je u skladu sa zakonima logike takođe i za njega kažemo da je validan.

Share.