Benigno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam benigno? Saznajte tačno značenje navedene reči.

Beningo je izraz koji se koristi u značenju dobroćudan, bezopasan, sa dobrim namerama.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam benigno dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Posmatrano sa strane etimologije vidimo da je sam termin benigno potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči benignitas u značenju dobrota, dobrodušnost, darežljivost.

Benigno je pridev koji se koristi da označi nešto što je dobroćudno, bezopasno, nešto što ne može naneti štetu  i ima dobre namere.

U medicini ovaj pojam se koristi da označi bezopasnost, odnoso prolazne bolesti koje neće ostaviti ozbiljnije posledice na organizam bolesnika.

U svakodnevnoj komunikaciji ovaj pridev se obično odnosi na darežiljvost i dobrotu neke osobe.

Share.