Bahatost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to bahatost?

Stav osobe kojim precenjuje vlastitu vrednost ili veštine naziva se bahatost.

Izraz bahatost postaje sve popularniji u svakodnevnoj komunikaciji na našim prostorima. A da li znate koje je njegovo značenje?

bahatost

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da pojam bahatost potiče od starogračke reči ὕβρις, koja označava aroganciju. Bahatost ili posušenica arogancija predstavlja stav kojim osoba precenjuje vlastitu vrednost ili vlastite veštine.

Bahatost se ogleda u velikoj dozi oholosti i drskosti, te se bahata osoba sa prezirem odnosi prema drugim ljudima.

Iako mnogi mešaju pojam bahatosti sa ponosom, bitno je napomenuti da su ova dva pojma različita, jer bahatost podrazumeva osobinu koja se ogleda u velikoj dozi bezobzirnosti i grubosti te bahate osobe pokušavaju uzeti ili zahtevaju i više nego što im pripada.

Bahatost je odlika koja je karakteristična za sve društvene slojeve i nema veze sa titulom koju neko nosi ili njegovim obrazovanjem.

Sa psihološke strane gledišta pojedinci koji postaju bahati na taj način izražavaju najpre neku nesigurnost, a zatim i veliki stepen nezadovoljstva, narcisoizma i odbojnosti.

Share.