Brevijar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Brevijar

Značenje reči brevijar

Svojevrsan kratak pregled ili tekst naziva se brevijar.

S obzirom da je kinematografija prepuna filmova u kojima se proteže dosta toga katoličkog, u kadrovima sa bogosluženja u kataločkim crkvama ili drugim detaljima, nije neverovatno da ste za reč brevijar čuli upravo iz filmova.

Izraz brevijar potiče od latinske reči breviarium koja u bukvalnom prevodu znači kratak pregled, kratak izvod, spisak ili kratak izveštaj. Takođe, brevijar predstavlja sinonim za molitvenik naročito katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja.

Ustvari, detaljnije pojašnjeno, pojam brevijar služi da označi crkvene knjige sa tekstovima koji se svakoga dana čitaju u crkvi. Kasnije su se pod ovim pojmom označavale knjige sa tekstovima za čitanje poput odlomaka Storog i Novog zaveta, ali i legendi, molitve, pesme i tome slično.

Tako postoji i brevijar zagrebačke crkve koji vodi poreklo iz 1290. godine. Takozvani glagoljski brevijar nastao je u doba Ćirila i Metodija, te on predstavlja delove Ćirilovih prevoda Biblije. Uopšteno, većina hrvatskih brevijara datiraju iz XIII veka i pisani su redakcijom (određenom izmenom) staroslovenskog jezika.

U svakom slučaju u suštini sadržina jednog brevijara, u njegovim osnovnim i najbitnijim delovima, izvedena je iz ranih godina hrišćanstva, i sastoji se iz psalmi, poučnih zbirki, spisa, zatim sadrži i rukopise crkvenih otaca, kao i himne, pesame i molitve.

Share.

Leave A Reply