Bigotizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to bigotizam?

Bigotisam predstavlja bogomoljstvo i koristi se za ljude koji se prave da su religiozni.

Pojam bigotizam ranije se dosta ređe koristio nego što je to slučaj danas. Sa sve većom pojavom vernih fanatika, ali i onih koji se pretvaraju da pripadaju određenoj religiji, ovaj izraz dobio je na značaju. Za sve one koji nisu sigurni koje je njegovo značenje sledi objašnjenje.

Bigotizam

Po etimologiji reč bigotizam potiče od francuske reči bigotisme koja označava tobožnju svetlost. Odnosno, ovaj izraz koristićemo za sve one koji su licemerni i iz nekog razloga prave se da su religiozni, odnosno da slepo pripadaju nekoj od vera.

Bigotizam označava bogomoljstvo i često se koristi za ljude koji da bi „isprali“ neke svoje grehe ili pak da bi se drugim ljudima učinili dopadljivim glume da su religiozni, odnosno da pripadaju određenom skupu  sistema verovanja koji se odnose na odnos čoveka i Boga.

Share.