Bdenje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bdenje, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Bdenje je naziv za noćnu služba u pravoslavnoj Crkvi pred velike praznike, uz veliki post.

Sigurno ste do sada bili više puta u prilici da se sretnete sa pojmom bdenje, koji ima veliku primenu na prostorima naše zemlje. A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Pojam bdenje se koristi u pravoslavnoj Crkvi da označi noćnu službu pred velike praznike, uz veliki post. Etimologija nas upućuje da je sam termin bdenje potekao od glagola bdeti, odnosno bditi, koji se koristi da označi brigu za nekoga (dete, roditelja, prijatelja, sebe itd.).

Pravoslavna Crkva ima dva bdenja – Prvo i Drugo. Bdenje predstavlja jedan od načina koji vernike približava Bogu, a udaljava od patnji i bola. Obično se služi u večenjim satima, gde sveštenici do rano ujutru sprovode liturgiju.

Share.