Baždarenje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je baždarenje?

Baždarenje se kao pojam koristi uglavnom da označi nosivost broda kada je teret u pitanju. Značenje baždarenja u tom smislu preuzeli smo iz turskog jezika. Kada se sa tim poslom završi, kaže se da je obavljena baždarina.

Iz imenice baždarenje, izveden je pridev – baždaren. To znači da je nešto izmereno, provereno, podešeno, kalibrirano, etalonirano…

Bazdarenje

Baždarenje (glagol izveden iz te imenice je baždariti) može označavati i službeno ispitivanje ispravnosti određenih mera.

Imenica baždarenje ima i značenje : podešavati. Koristi se na primer kada kažemo da je potrebno periodično baždarenje vage. To znači da je na odredjeni period, neophodno proveriti ispravnost vage, jer ona vremenom može gubiti preciznost zbog čega je upravo potrebna amortizacija.

Baždariti se može skoro svaki merni instrument da bi se proverila njegova ispravnost. Za baždarenje vage koriste se recimo tegovi, dok se za druge merne instrumente koriste najrazličitije metode.

Inače, ova reč se nekada koristila isključivo da obeleži overu merača pritiska. Danas se značenje baždarenja jako proširila i neretko izaziva zabune u komunikaciji. Ljudi ga koriste kako bi objasnili bilo kakvu vrstu merenja i provere.

Share.