Birokratija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to birokratija?

Drugi naziv za vladajući administrativno-upravljački aparat jeste birokratija.

Svaki put kada treba da izvadimo neki dokument ili da overimo zdravstvenu knjižicu svedoci smo koliko je birokratija kod nas kruta i nerazvijena. Tačno je da i u drugim razvijenijim zemljama Evrope takođe postoje birokratske iscrpljujuće procedure.

birokratija

Ako postoji definicija birokratije onda bi najkraća bila da je to vlada činovništva. Ipak postoje i druga određenja ovog pojma. Tako se birokratija objašnjava kao forma društvene organizacije u kojoj se teži centralizovanoj kontorli i prisilnom komformizmu i to rigidno propisanim pravilima i kanalima komunikacije.

Druga definicija kaže da je birokratija činovnički aparat jedne države i pojedinih njenih institucija koji teži da sve poslove rešava kruto, formalistički u primeni zakonskih propisa, ne vodeći računa o stvarnim problemima.

U doslovnom prevodu reč birokratija znači vladavina kancelarije, što mnogo toga objašnjava i opravdava gore navedena određenja ovog pojma.

Istorijski posmatrano birokratiju kao teorijski koncept razvio je Maks Veber, prema kome je birokratija idealan organizacioni model za velike organizacije koje imaju racionalne ciljeve i jasnu podelu rada. Dalje teorija kaže da se birokratijom upravlja prema modelu vojne organizacije ili prema modelu komandovanja i kontrole. Zato ovakav sistem ima svoje mane ali i pozitivne strane.

Pozitivne karakteristike birokratije su efikasnost i to što svaka pora organizacije može da se isplanira i predvidi, ali sa druge strane neinovativnost i nefleksibilnost su gavne mane ovakvog uređenja. Tako da se može zaključiti da je primena birokratije najpovoljnija možda u strogo stabilnim uslovima.

Share.