Blagovremeno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači blagovremeno? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Blagovremeno je ono što se ostvaruje bez kašnjenja, tj. na vreme.

Sam pojam blagovremeno predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas začudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Reč je o pojmu koji je veoma čest u pravu i zakonodavstvu naše zemlje, a čije “ime” govoro mnogo o tome šta on označava. Naime, kako sama reč kaže blagovremeno je ono što se ostvaruje na vreme.

Blagovremene stvari ne kasne, one su pravodobne, pravovremene. Ovaj pojam se može koristi za sve ono što se odvija u tačno vreme, bez zastoja i prekida.

Share.