Buksna

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je buksna? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Buksna je klema ili stezaljka, koju električari upotrebljavaju kako bi se omogućio električni spoj metalne žice sa nečim.

Sam pojam buksna se nešto ređe koristi na našim prostorima, te se nemojte čuditi ako do sada niste čuli za ovaj pojam i ne znate koje je njegovo značenje.

Buksna predstavlja klemu ili stezaljka, koju električari upotrebljavaju kako bi se omogućio električni spoj metalne žice sa nečim.

Reč je o veoma jednostavnoj alatiki, koja sa jedne strane ima dršku radi lakše upotrebe, a sa druge stane se nalazi posebna zavojnica koji omogućava spoj žice sa nečim. Treba istaći da se buksne mogu javiti u različitim oblicima, pa su danas česte i one u obliku navoja.

U žargonskom rečniku termin buksna se koristi da označi džoint, odnosno cigaretu sa marihuanom.

Share.