Bastion

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bastion? Saznajte pravo značenje navedenog pojma.

Bastion je petougaono utvrđenje koje se nalazilo u sklopu bedema tvrđave.

Iako se pojam bastion na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin bastion potekao iz francuskog jezika, iako koreni ove reči leže u staroitalijanskog reči bastire, što znači graditi. U doslovnom značenju, bastion je branik.

Bastion se definiše kao petougaono istureno utvrđene koje se nalazilo u sklopovima tvrđave, a sa kojeg su se vatrom branili drugi delovi bedema. Prema nekim istoričarima, prvi bastioni nastali su u 15-om veku u Italiji, a kako su se pokazali značajnim u odbrani tvrđave, veoma brzo sve tvrđave počinju da se grade sa njima.

Svaki bastion se sastoji iz dva fasa, tj. čeona bedema i dva flanka, odnosno bočna bedema. Najistureniji deo bastiona bilo je teme poznat pod nazivom sajan. Oni su bili dosta niži od tornja, ali dosta širi i masivniji kako bi se po njima mogla rasmestiti artiljerija.

Postojali su i bastioni koji su građeni odvojeno od tvrđava.

Share.