Blagodat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je blagodat? Kako sve čovek može dobiti blagodat?

Blagodat je blagoslov, odnosno Božja milost koju on daruje čovečanstvu.

Svi vernici žele da dobiju Božiju naklonost i blagoslov za svoj ili za život sebi bliskih i voljenih ljudi. Mnogi veruju da samim rođenjem svaki čovek poseduje Božiju naklonost koju tokom odrastanja on može izgubiti kršeći Božije zapovesti.

Sa druge strane ima i onih koji smatraju da se čovek rađa u stanju greha zbog grehova koje su Eva i Adam počinili u Raju, te da se njihovi potomci rađaju bez velikih nada za spasenje. Naravno, Bog je milostiv i moguće je spasenje njegove duše dobijanjem Božijeg blagoslova, odnosno blagodata.

Etimologija nas uči da sam pojam blagodat predstvlja crkvenoslovensku reč koja ima značenje dati dobro ili darovati dobro. Ovde se podrazumeva da to darivanje dobijamo od Boga. Sam termin blagodat predstavlja prevod grčke reči harizma koja se uglavnom prevodi kao Božja milost.

Blagodat je ništa drugo do slobodna volja i odluka koju Bog daje osobama za koje smatra da su dobre, te da zaslužuju da nakon zemaljskog života borave u Raju. Prema hrišćanskom učenju, blagodar je dar svetog Duha koji čoveku omogućava da dostigne punoću života i spasenje. Drugim rečima, reč je o vrhovnoj naklonosti Boga čovečanstvu, koje podrazumeva božansko dejstvo i prosvetljenje, nezavisno od pokazane dobrote.

Ovaj pojam se može posmatrati u užem i širem smislu. U širem smilu, blagodat predstavlja darove koje je Bog podario čovečanstvu (život, stvaranje i spasenje), dok u užem smislu on označava sredstvo kojim se ljudi izbavljaju iz greha i stiču spasenje.

Share.