Breme

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je breme? Šta znači nositi svoje breme?

Breme je pojam koji se koristi da označi teret, opterećenje ili tovar.

Pojam breme je veoma čest na našim prostorima kako u svakodonevnom životu, tako i u drugim sferama života. Različiti ljudi različito doživljavaju ovaj termin, a za one koji ne znaju tačno značenje ove reči sledi objašnjeje.

Najjednostavnije rečeno breme je teret, opterećenja ili tovar. Obično se koristi da označi teret koji je teži od fizičkog opeterećenja, odnosno može se reći da je breme vrste “psihičkog” terete ili opterećenja koje imamo na duši.

U prenesenom značenju često se kaže “svako vreme nosi svoje breme” ili “svako nosi svoje breme” što predstavlja misao usmerenu na izvršenje neke zamisli ili pomaganje nekome.

Share.