Bigamija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bigamija?

Oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku sa dva različita bračna partnera naziva se bigamija.

U poslednje vreme sve ćešće u dnevnim novinama susrećemo se sa naslovima poput „Uhapšen zbog bigamije..“ ili „Osuđen zbog bigamije na…“ ili „Otkrila da joj je muž bigamista“ itd. A koliko nas je upoznato sa značenjem pojma bigamija?

Etimološki posmatrano pojam bigamije je složenica nastala od latinske reči bi, što znači dva, dvoje i grčke reči gamija koja označava brak. Dakle reč je o bvobračnosti, dvoženstvu, odnosno braku sa dve žene kada su muškarci u pitanju ili sa dva muškarca kada je reč o ženema.

Bigamija se definiše kao oblik poligamije u kojem je jedna osoba istovremeno u braku sa dva različita bračna partnera. Prema kaznenom pravu bigamija je krivično delo i kao takva nosi određene posledice.

Međutim, bitno je istaći da zemlje različito gledaju na ovaj oblik poligamije. I dok je u jednim zemljama izričito zabranjena, u drugima se dobija blaža kazna, a postoje i zemlje u kojima je bigamija legalna.

Share.