Buržoazija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je buržoazija?

Buržoazija je izraz koji u najširem smislu označava građanstvo, odnosno građansku klasu.

Često možemo čuti da su pripadnici određene skupine ili pak da je određena porodica – buržoazija, a koliko nas zapravo zna značenje ove reči?

Etimologija nas uči da je pojam buržoazija potekao od francuske reči bourgeoisie, koji je u prošlosti označavao različite društvene klase.

Ako posmatramo ovu reč u najširem značenjem koje ima, ona se odnosi na građansku klasu u feudalizmu, a kasnije i u kapitalizmu. Toj grupi pripadalo je građanstvo, odnosno svi oni koji nisu pripadali feudalnom plemstvu, ali su imali brojne druge pogodnosti i privilegije koje nisu imali kmetovi.

Naravno sa modernizacijom, a pre svega sa razvojem urbanizacije, građanstvo se počelo između sebe diferencirati na manje podgrupe u odnosu na materijlano stanje, političko opredeljenje i slično. Tada, buržoazija dobija i svoje drugo značenje, odnosno značenje u užem smislu koje se odnosilo na imućnije i uticajnije ljude koji su se nalazili u okviru građanstva.

U pitanju su uglavnom bili neki učeniji ljudi ili pak ljudi na dobrim pozicijama, ali i trgovci, vlasnici industrijskih manufaktura i krupne zanatlije.

Za vreme marksizma koji je u buržoaziji video izvor svih društvenih problema, ovaj pojam dobija i svoje pejorativno značenje. Tada buržoazija postaje sinonim za bezdušnost, bezobzirost, sebičnost, svirepost i sirovi materijal.

Interesanta je činjenica da u nekim državama, buržoazija dobija nešto drugačije pejorativno značenje i koristi se da označi osobe kojima ne stoje sofisticiranost koju poseduje bogati društveni sloj, ali i autentičnost nižih (siromašnih slojeva). Dakle, ovde je buržoazija sinonim za malograđanstvo.

Share.