Azil

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je azil? Šta znači pojam azil, a šta znači reč azilanti?

Azil je pojam kojim se označava sigurno sklonište, odnosno utočište koje se obično pruža licima progonjenim iz političkih razloga.

Mediji nas svakodnevno bombarduju terminima kao što su azil i azilanti, te je gotovo nemoguće da se do sada niste susreli sa njima i verujem da većina zna koje značenje imaju ove reči. Ipak ako još uvek ima onih kojima nije najjasniji pojam azil, sledi kratko objašnjenje.

U svom najopštijem značenju koje ima, azil predstavlja sigurno sklonište, utočište, odnosno mesto za sva ona prognana lica.

Etimologija nas upućuje da je sam terin azil potekao iz grčkog jezika, od reči asilon, što znači sklonište, pribežište, utočište.

Najčešće kada kažemo azil, mi mislimo na politički azil, koji se definiše kao običaj pružanja zaštite licima progonjenim iz političkih razloga. Ovaj vid azila je regulisan zakonima i drugim pravnim aktima po kojima se ljudima dozvoljava boravak u zemlju u koju su pobegli. Dakle, oni mogu mirno da žive, bez prisile vraćanja u zemlju iz koje su progonjeni.

Svaki čovek ima pravo da traži azil, izuzev onih lica koja su prekršila načela Povelje Ujedinjenih nacija. Bitno je istaći da je pravo azila samo jedno od osnovnih prava svakog čoveka prema Opštoj deklaraciji o pravima čoveka iz 1948-e godine.

Davanje azila je isključivo na dobrovoljnoj bazi, što znači da određene države nisu obavezne da daju isti.

Osoba koja traži i koristi azil naziva se azilant.

U najširem značenju koje ima, azil predstavlja svako sklonište pred progonom, neprilikom, bolešću itd. Čak se i skloništa u kojim se smeštaju ugrožene životinje naziva azil. U životinjskim azilima se najčešće nalaze kućni ljubimci, tj. mačke i psi, koji u istom moraju imati humane uslove za život.

Poznato je da se kućni  ljubimci ne mogu boriti za svoja prava, već to mora uraditi čovek, te je azil za životinje od izuzetnog značaja ne samo za životinje, već i za ljude jer se zahvaljujući njemu poboljšava komunalni red i smanjuje broj životinja lutalica na ulici.

Share.