Aludirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aludirati

Svako se nađe u prilici kad ne želi direktno da kaže šta misli, pa indirektno prenosi svoju poruku, aludira na nešto.

Pojam aludirati u svom korenu ima latinsku reč alludere koja znači smerati, nišaniti, ciljati na nekoga ili na nešto. Posredno znači rugati se, prebacivati nekome nešto, “bockati” ga.

Osobe koje vole da provociraju druge one često dok govore o jednoj stvari zapravo ciljaju i misle na drugu, tačnije one aludiraju na nešto. Usmeravaju na suptilan, jezički vešt, način na nešto navodeći sagovornika da sam otkrije skriveno značenje “poruke”.

Sa rečima se ipak ne treba puno igrati, jer svaka ima svoju težinu i značenje, a često su i pogrešno protumačene. U svakom slučaju da biste razumeli i svakodnevnu, normalnu komunikaciju, potrebno je da imate određeni stepen empatije i socijalizacije, a kamoli kad je reč o nekom posrednom i prikrevenom značenju poruke, kada aludirate na nešto. Ne zaboravite da rečima možete uvrediti sagovornika, čak i kada vam to nije namera.

Odličan primer pojma aludirati, kao i upotrebe određenih reči i tumačenje istih, jeste kada kažete nekome „srećno“ to može i najčešće aludira na to da je drugoj osobi potrebna neka pomoć u ostvarenju svog cilja ili plana.

Share.

Leave A Reply