Asanacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Asanacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Skup koordinatnih mera koje preduzimaju državni sanitarni organi radi podizanja zdravlja stanovnika koji žive na određenom području naziva se asanacija.

Verovatno ste čitajući novine ili gledajući neku političku emisiju čuli za pojam asanacija koji se danas nešto ređe upotrebljava nego što je to bio slučaj prethodnih godina. A da li znate koje značenje ima ovaj pojam?

Etimologija nas uči da je sam termin asinacija potekao iz latinskog jezika, od reči sanus što znači zdrav. Po definiciji, asanacija predstavlja skup koordinatnih mera koje preduzimaju državni sanitarni organi radi podizanja zdravlja stanovnika koji žive na određenom području.

Drugim rečima asanacija je smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinca u nekom gradu ili naselju čime se ozdravljuje naselje i pobošjavaju opšte zdravstvene priilke.

Asanacija se obično sprovodi kako bi očistila neki predeo od zaraze koja je nastala (ili može nastati) usled delovanja prirodnih faktora (npr. poplava) ili usled delovanja čoveka (npr. rat).

Pa tako asanacija bojišta podrazumeva mere za zaštitu od bolesti koje se mogu pojaviti zbog leševa i bioloških otpadaka. Ona se sprovodi tako što se svi poginuli pronađu, identifikuju i sahrane, a potom se ukloni i sav ostali štetan materijal biološkog porekla.

U mere asanacije spada i kopanje bunara, izgradnja kanaizacije, isušivanje bara i močvara, uništavanje štetnih insekata, kao i podizanje sanitarnih objekata.

Svrha asanacije jeste ozdravljenje naseljenja i poboljšavanje zdravstvenih prilika. Bitno je istaći da nju sprovode jedinice za asanaciju terena, kao i brojne stručne radne organizacije.

Share.