Adaptacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je adaptacija i koje značenje pojam adaptacija ima u svakodnevnom govoru a koje u arhitekturi?

Adaptacija je preuređenje prostora, ili, u zavisnosi od konteksta – prilagodljivost.

Takođe, adaptacija se kao pojam koristi u biologiji, posebno u rečniku o evoluciji gde se govori o prilagođavanju živih organizama na okolinu kroz jedan dinamičan odnos uz nastojanje da se održi u životu.

U tom smislu, adaptacija može biti pasivna, kada se organizam menja shodno promenama u životnoj sredini, aktivna, u smislu napuštanja neodgovarajućeg okruženja i aktivna u smislu ostanka u određenoj životnoj sredini ali uz potreban stepen prilagođavanja.

Biologija razlikuje još i ontogenetsku adaptaciju koja se odnosi na jednu jedinku i filogenetsku adaptaciju koja se odnosi na prilagodjavanje jedne vrste tokom procesa evolucije.

Pojam adaptacija se koristi još i u fiziologiji i psihologiji. Tu označava moć čula da se rasterete i ne odgovaraju na preterane nadražaje iz okoline.

U tehničkim naukama, adaptacija je aktivnost kojom se sredina i sredstva preuređuju kako bi dobila novi vid funkcionisanja.

U sociologiji, adaptacija se odnosi na promenu stavova i dejstvovanja čoveka u grupi i određenim društvenim stanjima.

Share.