Artefakt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Artefakt, šta je to zapravo? Koje značnje ima ovaj pojam?

Artefakt je svaki predmet koji je čovek stvorio.

U prilici smo da na vestima često čujemo da je tokom istraživanja pronađen neki artefakt. Verovatno je to razlog zbog kojeg određeni broj ljudi misli da je sve što arheolozi pronađu artekat. Ipak, značenje ovog pojma je nešto drugačije.

Etimologija nas upućuje da je sam termin artefakt potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči arte factum, što znači obrada čoveka, odnosno proizvod ljudske ruke. Artefakt se definiše kao svaki predmet koji je čovek stvorio.

Ovaj pojam najveću primenu ima u arheologiji i to za predmete koje je čovek napravio ili prepravio od drveta, kosti, kamena i sličnih materijala. Neki od najčešćih artefakta su vrhovi strelica, razne keramičke krhotine, nakit, oružje, umetnički predmeti, slike i tome slično.

Reč je o izuzetno značajnim predmetima koji nam daju infromacije o tome kako su ljudi živeli u prošlosti, o njihovim kulturama i znanjima koje su imali.

Bitno je istaći da se ovaj pojam koristi i da označi gotove i sporedne prizvode koji nastaju u tehnološkom procesu.

Share.