Avet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je avet? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Avet je opšti naziv za duha, utvaru, sablast.

Sam pojam avet je veoma rasprostranjen na našim prostorima, zbog čega verujem da je velika većina upčoznata sa njegovim značenjem. Ipak treba istaći da postoji više tumačenja ove reči u zavisnosti od kraja u kojem živite.

Verovatno je sam tremin avet potekao iz turskog jezika, odnosno od reči afet, što znači nesreća. Reč je o pojmu koji ima širok primenu, a uglavnom se koristi da označi duha.

Treba istaći da se u odnosu na pojam duh koji često može imati i pozitivnu konotaciju (dobri duh, duh osobe koju smo poznavali), pojam avet isključivo ima negativnu konotaciju, odnosno koristi se za sve prikaze koje nam donose ili žele zlo.

Avet se često definiše i kao mitološko biće, noćno strašilo koje je toliko jezivo da čovek ne može da ga gleda. Obično ovim terminom nazivamo sve ono što je grotesko i zastrašujuće.

Po nekim tumačenjima termin avet je nastao od slovenske reči koja ima značenje “videti”, a isti ukazuje na različita priviđenja, odnosno prikaze koje se mogu javiti čoveku. U tom smislu aveti su obično prerano umrle osobe, samoubice i druge vrste grešnika. Zbog toga u mnogim kulturama avet predstavlja simbol smrt.

U svakodnevnoj komunikaciji ovaj pojam se može koristiti u pogrdnom značenju, npr. : “Marš tamo, avetinjo jedna!” ili “Izgledaš ko avet!” Ovde se ovaj termin koristi da označi neku lošu osobu, odnosno slabu i iscrpljenu osobu.

U prenesenom značenju avet se koristi da označi ono što izaziva strah, gađenje, odvratnost i jezu.

Avet je takođe i naziv jedne vrste majmuna.

Share.