Aerodinamika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aerodinamika? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Nauka koja se bavi kretanjem vazduha u odnosu na čvrsta tela naziva se aerodinamika.

Ljubitelji formule 1 i ostalih moto sportova dobro su upoznati sa značenjem pojma aerodinamika, kao i sa značajem koji ona ima kada je kretanje nekog tela u pitanju. Oni koji možda nisu imali prilike da se sretnu sa ovim terminom, više o njemu mogu pročitati u narednim redovima.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam aerodinamika potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči ἀηρ (aéros) što znači vazduh, i reči δύναμις (dynamis) u značenju sila. Aerodinamika se definiše kao nauka koja se bavi kretanjem vazdha u odnosu na čvrsta tela.

Reč je o veoma kompleksnoj nauci, čija se podela vrši na nekoliko načina upravo zbog te kompleksnosti i specifičnosti.

U osnovi aerodinamika izučava  međusobno dejstvo koje postoji kod vazduha i određenog tela. To dejstvo se određuje u obliku potencijala polja opstrujavanja, raspodele pritiska i delovanja sila.

Iz geogragije smo naučili da atmosfera koja se nalazi oko planete Zemlje ima četrii sloja koja se međusobno razlikuju po sastavu: troposfera, stratosfera, jonosfera i ekosfera. U njima se odvija promena veličine pritiska, temperature, vlažnosti vazduha, gustine i tome slično. Sve ove promene dovešće do različitog kretanja nekog tela kroz vazduh, odnosno do različite aerodinamika.

Aerodinamika koristi analitičke i eksprimentalne meode istraživanja i razvoja, koje se međusobno prepliću, dopunjuju i pomažu.

Najveću primenu ova nauka ima u svim oblastima brzina, visina i uslova leta, kao i u moto sportovima. Iako se osnove ove nauke mogu videti još u 2-om veku pre nove ere, njen znajačniji razvoj je počeo tek u 18-om veku.

 

Share.