Autoritet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je autoritet? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Priznati ili nametnuti ugled ili uticaj od strane neke osobe ili institucije naziva se autoritet.

Većina ljudi misli da autoritet mogu imati isključivo šefovi, direktori i druge osobe koje se nalaze na značajnim pozicijama, ali u praksi je situacija malo drugačija, zbog čega je neophodno da se bolje upoznate sa značenjem pojma autoritet.

Etimologija nas upućuje da je sam termin autoritet potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči auctoritas, što znači ugled, dostojanstvo, moć, vlast. U najopštijem značenju koje ima, autoritet predstavlja ugled, zasluženo poverenje, priznato značenje.

Po definiciji, autoritet predstavlja priznati ili nametnuti ugled ili uticaj od strane neke osobe ili institucije. Reč je o odnosu koji se javlja u uslovima društvenih odnosa i normi na osnovu kojih se i određuju kriterijumi za priznavanja autoriteta.

Svi mi ćemo nekad u nekom odnosu nekome biti autoritet, ali takođe svi mi u nekom trenutku imamo neki autoritet nad nama. Primera radi, prvi značajan autoritet sa kojim se srećemo su naši roditelji.

U sociologiji, autoritet predstavlja vlast i moć upravljanja kako ljudima, tako i dobrima bez upotrebe fizičke sile. Reč je o moći koja se temelji na osnovu ugleda i dostojanstva.

Ovaj pojam se često koristi i da označi moć koja se zasniva na stučnosti, znanju, socijalnom položaju ili moralnim vrlinama.

Kada kažemo da neka osoba ima autoritet, to znači da ona ima značajan uticaj na druge ljude zbog neke osobine ili veštine koje poseduje. Obično se prema osobama koje su autoriteti, ljudi odnose sa dozom divljenja i poštovanja.

Share.