Arbitraža

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je arbitaža?

Van sudsko rešavanje sporova između dve ili više suprostavjenih strana preko biranih ili zakonom određenih arbitara naziva se arbitaža.

Do sada ste se sigurno susreli sa pojmom arbitaža gledajući vesti ili čitajući novine. A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Ako posmatramo sa etimološke strane, termin arbitaža potiče iz francuskog jezika i ima značenje prosuđivanja, odnosno procenjivanja. Ova reč počela je da se koristi početkom 19-og veka kada su ljudi u rešavanju brojnih nesuglasica pomoć potražili od neutralnog lica.

Po definiciji, arbitraža predstavlja van sudsko rešavanje sporova između dve ili više suprostavjenih srana preko biranih ili zakonom određenih arbitara.

Reč je o mehanizmu donošenja odluka koje se koristi kada suprostavljene strane ne mogu da se dogovore, odnosno donesu zajednički sporazum. Tada oni pribegavaju jednostavnijem rešenju – arbitaži, odnosno biraju neutralnu osobu koja bi donela odluku nakon što čuje stavove obe strane.

U trgovini, arbitaža se koristi da označi razmenu jedne za drugu valutu, ali po unapred utvrđenom kursu za obe valute. Iako se uglavnom javalja u sporovima koji su vezani za trgovina, arbitaža se može javiti i kao institucija međunarodnog prava.

U politici, arbitraža se definiše kao radnja kojom se rešava spor između dve države koje se nalaze u određenom sporu. Tada kako bi se rešio spor koji je nastao imenuje se komisija u kojoj se nalaze predstavnik zavađenih zemalja i neutralni delegate.

Share.