Autohtonost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je autohtonost? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Autohtonost je pojam koji se koristi u značenju samonikao, samobitan, starosedeočki, urođen i urođenički.

Ako znate šta znači pojam autohtonost, svaka Vam čast! Naime, reč je o pojmu koji se veoma retko koristi na našim prostorima, zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam termin autohtonost potekao je iz grčkog jezika, preciznije od reči autost, što znači sam, isti i reči chthon u značenju zemlja, tlo. Možda bi najadekvatniji prevod ove reči bio – samoniklo. Međutim, vremenom ovaj pojam dobio je dosta šire značenje pa on danas ima i druge upotrebe.

Pa tako ovaj pojam se koristi u značenjima samobitan, starosedeočki, urođen, samorodni, tradicionalni i urođenički.

Autohtonost se odnosi na kulturu nekog naroda ili kraja. Obično se ovim pojmom označava sve što je tradicionalno u nekoj kulturi i nije moderno i novo.

Po jednom od tumačenja ove reči, autohtonost je sve ono što je neki narod samostalno stvorio, odnosno nešto što predstavlja samoniklu kreaciju tog naroda.

Share.