Astronomija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je astronomija? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? A da li znate kako glasi njegova definicija?

Nauka koja proučava objekte izvan Zemlje i njene atmosfere naziva se astronomija.

Posmatrano sa etimološke strane termin astronomija potiče iz starogrčkog jezika i predstavlja kovanicu reči αστρον i reči νόμος, što u prevodu znači zakon zvezda. Iako predstavlja kovanicu starogrčkih reči, astronomija je reč relativno novijeg datuma, nastala negde u 17-om veku.

Po definiciji, astronomija predstavlja nauku koja proučava poreklo, razvoj, fizička i hemijska svojstva, kretanje kao i procese koje se odvijaju na nebeskim telima, pojave i razvoj i sudbinu svemira. Osobe koje se bave astronomijom nazivaju se astronomi.

Poznato je da su ljudi od davnina posmatrali zvezde i pokušavali da dođu do nekih zaključaka da su nebo i sve što se nalazi u njemu u pitanju. Iako se još tada nadziru početci astronomije, ona se razvija u nauku tek sa otkrićem teleskopa.

Astronomija je u 20-om veku podeljenja na posmatračke i teorijske grane. I dok se posmatračka astronomija usmerava na sticanje i analiziranje podataka korišćenjem osnovnih principa fizike, teorijska je usmerena prema razvoju računarskih ili analitičkiih modela za opisivanje objekata i pojava.

Jako je bitno odmah istaći da su mnogi oni koji mešaju značenje pojma astronomija sa značenjem koje ima pojam astrologija. Iako se obe reči koriste da označe istraživanje i tumačenje objekata izvan Zemlje i njene atmosfere, astronomija je dosta širi pojam od astrologije.

Za razliku od astronomije koja se bazira na sva tela koja se nalaze iznad atmosfere, astrologija se bavi proučavanjem položaja planeta i drugih nebeskih tela, njihove odnose i kretanja u odnosu na sazvežđa. Takođe, ona njih dovodi u direktnu vezu sa čovekovom sudbinom, odnosno njegovim osobinama, interekcijom i događajima koji će uslediti sve do čovekove smrti.

Share.