Avijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Letenje pomoću mehaničkih sprava sa ili bez pogona u vazdušnom prostoru naziva se avijacija.

Avijacija kao skup ljudskih aktivnosti vezane za mehaničko letenje i industriju koja proizvodi avione i avio opremu, spada u veoma složene delatnosti.

Sva vazdušna flota, odnosno vazdušne vojne snage od aviona, preko helikoptera do jedrilica spada u avijaciju.

Avijacija

Avijacija generalno obuhvata sve letilice sa fiksnim i rotacionim krilom, koje mogu biti čvrste ili mekane konstrukcije.

Od koje reči potiče termin avijacija? U pitanju je francuska reč aviation ili latinske avis što u doslovnom prevodu znači ptica.

Prema tome pojam avijacija se definiše kao kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha.

Vazduhoplovstvo (ili avijacija) se tokom istorije vrlo brzo razvijalo. Pre više od 100 godina braća Wright su prvi poleteli sa svojim avionom Wright Flyer, mada se i pre toga uspelo leteti uz pomoć balona koji se oslanjao na vazdušnu struju i vetar.

Avijacija se grubo deli na civilnu i vojnu avijaciju.

Avioni sa kojima se danas ljudi voze spadaju u civilnu avijaciju koja služi za komercijalne svrhe pa se zato i naziva komercijalna avijacija, sve ostalo spada u opštu avijaciju. Tačnije privatni avioni, sportsko letenje, avijacija koja služi pružanju usluga kao što je zaprašivanje, foto-snimanje ili traganje, pa i spašavanje i oglašavanje i tome slično.

U posebnu vrstu spada sanitetska avijacija i to su avioni i helikopteri (označeni crvenim krstom) koji služe za transport povređenih i bolesnih, zatim za prevoz sanitetskog materijala, medicinskog osoblja i td.

Share.