Ambasada

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to ambasada?

Diplomatsko predstavništvo jedne zemlje u drugoj zemlji koje ima najviši stepen naziva se ambasada.

Gledajući televizor ili čitajući novine često se susrećemo sa reči ambasada. Veliki je broj ljudi koji zna tačno značenje ove reči, a svi oni koji su imali nedoumice došli su na pravo mesto.

ambasada

Posmatrano sa etimološke strane pojam ambasada u naš jezik došao je od francuske reči ambassade, što znači poslanstvo, poklisarstvo. Ipak reč originalno potiče od staro latinske reči ambactia u značenju služba. Najjednostavnije rečeno ambasada predstavlja diplomatsko državno predstavništvo.

Ambasada jeste diplomatsko predstavništvo jedne zemlje u drugoj zemlji, koje ima najviši rang. Takođe, termin ambasada koristi se da označi zgradu u kojoj se nalazi dioplomatsko predstavništvo.

Nakon što dve zemlje uspostave diplomatske odnose, one donose brojne dogovore o osnivanju i otvaranju ambasada, te se u glavni grad jedne zemlje otvara diplomatsko predstavništvo druge zemje koje se daje na službu ambasadoru.

Ambasador ima zaduženje da u zemlji u kojoj je došao na dužnost kao punomoćni predstavnik svoje zemlje i ima obavezu da predstavlja svoju zemlju i zastupa njene interese.

Share.