Ataksija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ataksija, šta je to zapravo? Koje značenje ima i gde se sve koristi ovaj pojam?

Nedostatak koordinacije mišića koji može uticati na govor, pokrete očiju, hodanje, gutanje, podizanje predmeta i ostale voljne pokrete naziva se ataksija.

Pojam ataksija je uglavnom prisutan u medicini i srodnim naučnim disciplinama, dok su šanse da čujete ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji veoma male. Ipak u slučaju da ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Ataksija je medicinski izraz koji se koristi da označi nedostatak koordinacije mišića tokom voljnih pokreta, što dovodi do brojnih problema za obolelog. Osobe koje imaju ataksiju obično imaju i oštećenje malog mozga čija funkcija jeste kontrolisanje koordinacije mišića.

Ataksija može prouzrokovati lošu koordinaciju pokreta, nestabilan hod, poteškoće prilikom gutanja hrane, promene u govoru, pokrete očiju i tome slično.

Brojni su uzroci za nastanak ataksije, a najčešći su razne povrede glave, moždani udar, cerebralna paraliza, rak, multipa skleroza, preveliko konzumiranje alkohola i mutirani gen prenosilac.

Ovo oboljenje može biti i nasledno. Naime, ataksija se može naslediti od dominantnog gena roditelja ili recesivnog gena svakog roditelja. Interesantno je da postoji mogućnost da nijedan roditelj nema poremećaj, ali da osoba oboli od nasledne ataksije.

Treba istaći da postoji preko 40 poznatih naslednog oblika ataksije, a modernom tehnologijom otkriva se sve više formi u kojima se javlja.

Lečenje ove bolesti zavisi od njegog uzroka. Obično se kombinuju različite vrste terapija, zajedno sa adaptivnim pomagalima. Ataksiju je moguće izlečiti ukoliko je ona nastala usled manjka vidamina E, koenzima Q10 ili kada su serije disfunkcijamalog mozga redukovane acetazolamidom.

Share.