Aleluja

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šte je aleluja? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Aleluja je usklik koji znači hvalite Jehovu, a njima se iskazuje slava i hvala Bogu.

Pojam aleluja je veoma zastupljen u svim zemljama Evrope, ali i na drugim kontinentima. Koristi se uglavnom u brojnim pesmama i molitvama, ali se sa njim možemo susresti i u svakodnevnoj komunikaciji. Da li ste upoznati sa značenjem koje ima ovaj pojam?

Etimološki posmatrano sam termin aliluja potiče iz hebejskog jezika od reči הַלְלוּיָהּ (halelujah) što znači hvalite Jahvu. Na naše prostore ovaj termin potekao je iz grčkog jezika, odnosno od reči Αλληλούια (aliluja) i koristi se da iskaže hvalu i slavu Bogu.

Aleluja je uzvik koji se nalazi na više mesta u Bibliji, a u zapadnoj tradiciji predstavlja posebno obeležje uskršnje liturgije. Predstavlja radostan poklik hvale zbog čega je čest u brojnim crkvenim pesmama.

Kod nas u svakodnevnoj komunikaciji često se može čuti ovaj usklik u nešto drugačijem značenju. Naime, kada nam se dogodi nešto lepo, što dugo isčekujemo mi u trenutku kada nas obuzmu emocije često radosno uzviknemo aleluja!

Share.