Aorta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aorta, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Osnovni i najveći krvi sud kod čoveka naziva se aorta.

Do sada ste sigurno više puta bili u prilici da se sretnete sa pojmom aorta, koji se relativno često upotrebljava na našim prostorima. Reč je o medicinskom izrazu, te verujem da svi oni koji su upoznati sa osnovama medicine znaju koje je njegovo značenje.

Aorta predstavlja osnovni i najveći krvni sud kod čoveka. Reč je o tzv. glavnoj arteriji koja izlazi iz leve srčane komore i izvija se gradeći luk, a potom silazi levo nadole ka četvrtom leđnom kičmenom pršljenu. Od njega se kreće vertikalno do četvrtog slabinskog kičmenog pršljenja.

Kalibar aorte se kreće od 25 do 27 mm. S’ obzirom na položaj i pravac koji ovaj krvni sud ima, razlikuje se nekoliko osnovnih delova i to: ulazni deo aorte, njen luk, silazni deo, grudni deo aorte i trbušni deo.

Zidovi aorte se sastoje od tri sloja izgrađena od različitih tkiva: unutrašnji tanki sloj, srednji deblji, elastični sloj i tanki spoljni sloj. Bolest ovih tkiva se može javiti usled degeneracije ćelija koje ih čine. Bolesno tkivo je slabo i gubi elastičnost, što vremenom dovodi do širenja aortnog zida na to mestu. Ovo oboljenje poznato je pod nazivom anurizma.

Treba istaći da zid nije uvek u mogućnosti da se širi, već nekada dolazi do pucanja unutrašnjeg sloja tkiva, što omogućuje prolazak krvi u srdnji sloj tkiva aorte. Ovo stanje medicinski se naziva disekcija.

 

Share.