Alarmantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači alarmantno?

Alarmantno je pridev koji označava nešto što uznemirava, izaziva ili na bilo koji drugi način stvara zabrinutost i nespokojstvo.

Da li ste čuli za pojam alarmantno? A znate li koje je njegovo značenje?

alarmantno

Veoma često u medijima se može čuti da je određena situacija “alarmantna” ili da je neko dešavanje “alarmantno”. Ova reč ne samo da se koristi u medijima, već je postala i deo naše svakodnevne komunikacije.

Ako posmatramo termin alarmantno sa etimološke strane, vidimo da je isti nastao od francuske reči alarmant, što znači uznemiravan, koji uznemirava, uznemirujući.

Alarmantno je pridev koji se definiše kao nešto što izaziva, uznemirava ili na bilo koji drugi način stvara zabrinutost i nespokojstvo.

Primera radi, ako kažemo da je stanje na ulicama u glavnom gradu Brazila – alarmantno, jasno nam je da je reč o uzbuni, tj. situaciji koja budi kod građana određenu dozu zabrinutosti ili osećaja nespokojstva najpre kod njihovih građana.

Share.