Asertivan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to asertivan?

Asertivan je pridev koji ima značenje potvrdnog, samopouzdanog, samosvesnog;

Pridev asertivan po etimologiji potiče od engleske reči assertive koja doslovno znači uporan, samosvesan, potvrdan; Na našem govornom području asertivan se uglavnom koristi kako bi se opisala osoba koja zrači samopoznajom, samosvesnosti odnosno samouverenosti.

Aservativan

Po definiciji koju su nam dali Lang i Jakubovski asertivnost jeste izražavanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren, pošten i socijalno adekvatan način uz uvažavanje drugih. Shodno tome može se zaključiti da onaj ko je asertivan izražuje vlastite misli i osećanja bez težnje ka dominaciji ili ponižavanju drugoga, on ne samo da ima sapomopoštovanje već poštuje i druge, kao i njihove stavove pa čak i u slučaju da se ne slaže sa njima.

U psihologiji asertivan  je onaj ko se zauzima za sebe i svoja prava, ko je nedvosmislen, praveden i otvoren i uvek uvažava druge.  Asertivnost se ne odnosi samo na način ponašanja već i to kako se osoba oseća. Biti asertivan je dobra osobina jer ona omogućava da se osoba ponaša u skladu sa svojim željama, a da pri tome izbegava potencijalne konflikte. Asertivno ponašanje se smatra veštinom koju je ne samo poželjno već neophodno da posedujete ukoliko želite da imate miran i skladan život. Asertivne osobe se ponašaju u skladu sa pravilima da su sva ljudska bića jednaka i oni svoje stavove izražavaju jasno i glasno bez dvoumljenja.

Shodno navedenom jasno je da asertivna osoba zauzima mišljenje da ona vredi, ali i da druge osobe vrede. Neke od osnovnih karakteristika koje poseduju asertivni ljudi su: otvorenost za saradnju i nova rešenja, dobijaju ono što žele (dosta češće od osoba koje nisu asertivne), imaju poverenja u sebe i druge, znaju da smanje stres i poštoju svoje vreme i energiju.

Asertivno ponašanje se nalazi na pola puta između agresivnog ponašanja i bežanja iz specifične situacije. Ipak treba istać da nije lako biti asertivan. Asertivnost će zavisiti ne samo od osobe već i od situacije u kojoj se ona nalazi. Primera radi, mnogo je lakše biti asertivan u prisustvu osoba koje nepoznajemo, dok u prisustvu dragih ljudi biće teže da se ispolje prava osećanja (u želji da se ne povredi određena osoba).

Share.