Arogancija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je arogancija? Šta znači pojam arogancija, a šta znači biti arogantan?

Arogancija je pojam koji se koristi da označi nadmenost, bezobzirnost, gordost.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se susretnete sa pojmom arogancija. Odmah na početku bitno je istaći da je reč o pojmu kojeg različiti ljudi doživljavaju na različiti način, usled čega često dolazi do pogrešnog shvatanja njegovog značenja.

Posmatrano sa strane etimologije pojam arogancija je potekao od latinske reči arrogans, što znači napuhan, gord, ohol, uobražen, drzak. Reč je o pojmu koji se koristi da označi nadmene, gorde i bahate osobe.

Arogancija se najjednostavnije definiše kao nadmenost, bezobzirnost, gordost. Arogantno ponašanje većinu ljudi nervira kada je reč o međuljudskim odnosima. Treba postoje dva načina za ispoljavanje arogancije, i to grandioznost i prezir.

Arogancija ispoljena putem prezira predstavlja omalovažavanje drugih ljudi, što za cilj ima izdizanje sebe. Sa druge strane, grandioznost predstavlja veličanje sebe i svojih sposobnosti, što za posledicu ima verovanje da ste bolji od drugih.

Kada nekome kažemo da je arogantan, to znači da je on drzak, uobražen i nadmen u komunikaciji sa drugim ljudima.

Mnogi mešaju aroganciju sa samouverenošću. Naime, reč je o dva veoma slična pojma koja se razlikuju samo po izvoru ponašanja. Samouverenost je osobina koja dolazi iznutra, kada je osoba svesna svojih sposobnosti, ali i mana. Sa druge strane, arogancija nastaje iz nesigurnosti i uticaja okoline.

Share.