Antiklimaks

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Antiklimaks

Značenje reči antiklimaks

Slaganje reči od jače ka slabijoj naziva se antiklimaks.

Na Balkanu je karakteristično da se poredi ako ništa drugo onda autoritet muškarca, pa se vrlo često može čuti kakva nam je država tako nam je i pojedinačno, odnosno ako nema ko da vodi državu čvrstim stavovima, onda nam i društvo propada, sa njima i gradovi, što se prenosi i na porodicu pa i na pojedinca. To se u retorici zove antiklimaks slaganje reči.

Izraz antiklimaks potiče od grčke reči klimakx što znači stepenice, tj. postupnost u izrazu.

U retorici se ovaj pojam definiše kao prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. Na primer: “Ako smo veliki, veliki smo svuda, na prestolu, u palati, u kolibi.”

Kada se koristi pojam antiklimaks misli se uvek na neko opadanje, smanjianje od jačeg ka slabijem. Pojam suprotan pojmu klimaks ( slaganje reči ili slika od slabije ka jačoj).

Takozvani semantički antiklimaks svodi se na silaženje od važnijih ideja i predmeta mišljenja ka manje važnim, dok sintaktički antiklimaks govori o prelazu prema kratkim sintagmama u govoru, koje slede nakon niza dužih rečeničnih delova.

Međutim, klimaks je poznat i u medicini kao stadijum hormonskog preokreta kod žena u periodu menopauze, praćen takozvanim valunzima, pa pojam antiklimaks neretko asocira na prestanak tog stanja. Ipak nestručno je upotrebljavati pojam antiklimaks u ovom kontekstu.

Share.