Akviziter

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je akviziter? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Ovlašćeno lice koje uz odgovarajuću nadoknadu prikuplja narudžbine za robu i mušterije naziva se akviziter.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da čujete za pojam akviziter? A da li ste upoznati sa tačnim značenjem ove reči?

Etimologija nas uči da je sam termin akviziter potekao iz latinskog jezika, od reči acquisition, što znači zarada. Akviziter je naziv za ovlašćeno lice koje uz odgovarajuću nadoknadu prikuplja narudžbine za robu i mušterije.

Reč je o modernoj vrsti trgovaca koja pomoću prezentacija reprezentuje robu ili usluge svoje kompanije potencijalnim kupcima. Akviziteri su ti koji direktno idu do potencijalnog kupca, a njihov osnovni zadatak jeste pridobijanje novih klijenata i unapređenje prodaje.

Najvažniji deo posla akvizitera su prodajne prezentacije koje i zaključuju prodaju. Zbog toga veliki deo svog radnog vremena on provodi ugovarajući i pisajući prezentacije. Praksa je da se prezentacije obavljaju u kućama potencijalnih kupaca, a pored porodice prisustvuju i porodični prijatelji.

Što se tiče same prezentacije, ona mora biti pre svega jasna sa tačnim informacijama koje se moraju izlagati na način koji će zainteresovati potencijalne kupce. Dakle, ovde akviziter priča o proizvodu (ili usluzi), daje sve informacije vezane za njega, navodi sve uslove proizvode, a često pokazuje i kako se proizvod koristi (ako ima mogućnosti za to).

Nakon što završi za prezentacijom, on prima narudžbine od zainteresovanih i ugovara nove prezentacije ukoliko za to postoji mogućnost.

Iako mnogi misle da akviziter mora biti pre svega dobar trgovac koji je isključivo informisan o robi, to nije tako. Naime, on  mora biti i stručni savetnik, te istraživati što više o kupcu, njegovim potrebama i situaciji na tržištu.

Osobine koje mora da poseduje akviziter su upornost, komunikativnost, druželjubivost, uverljivost, samouverenost, doslednost, strpljivost i pouzdanost.

Akviziter je naziv i za osobu koja skuplja oglase za novine.

Share.