Pomilovanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pomilovanje? Šta znači kada kažemo da je predsednik pomilovao nekog?

Pojedinačni pravni akti kojim se tačno određenim licima daje potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje izrečena kazna blažom kaznom, određuje brisanje osude ili se ista ukida, naziva se pomilovanje.

Verovatno je velika većina do sada čula za pojam pomilovanje, koji je od izuzetnog značaja za sve one koji su nepravedno osuđeni ili su se pak pokajali za učinjeno kazneno delo i žele priliku da to isprave. Ako niste sigruni koje je pravo značenje reči pomilovanje, kao i to kada ga i ko može zatražiti, nalazite se na pravom mestu.

Najjednostavnije rečeno pomilovanje predstavlja pojedinačan pravni akt koji se odnosi na tačno određeno lice, a daje ga predsednik Republike Srbije (u slučaju naše zemlje). Njime se daje potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje se izrečena kazna blažom, određuje brisanje osude ili se ista ukida.

Postupak za pomilovanje se pokreće po službenoj dužnosti ili po molbi osuđenog lica, njegovog zakonskog zastupnika, bračnog partnera, srodnika u pravoj liniji. Molba se podnosi sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu.

Potom, sud će istu dostaviti Ministarstvu pravde Republike Srbije zajedno sa svojim mišljenjem o opravdanosti iste. Nakon ovoga Ministarstvo pravde može zatražiti od državnih organa i drugih organizacijas sve podatke neophodne za odluku po postupku.

Kada Ministarstvo pravde razmotri sve navode, ono dostavlja molbu i sve prikupljenje spise zajedno sa svojim mišljenjem predsedniku Republike Srbije. U slučaju da predsednik odobri pomilovanje i donese odluku, pomilovanje se mora obaviti istog dana kada zavod primi odluku, najkasnije 24 h od njenog prijema.

Treba istaći da se pomilovanje ne može dati za krivična dela genocida i ratnih zločina protiv čovečanstva.

Share.