Pohlepa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pohlepa?

Pohlepa se definiše kao želja pojedinca za sve većim posedovanjem, uz bezobzirnost prema drugim ljudima.

Uglavnom kada se spomene pohlepa, većina nas pre svega pomisli na pohlepu vezanu za novčana sredstva. Ipak, pojam pohlepa je dosta širi, zbog čega i sledi objašnjenje njegovog značenja.

Po etimologiji, termin pohlepa potiče od arhaičnog glagola hlepiti, u značenju žestoko želeti nešto. Pohlepa se definiše kao želja pojedinca za sve većim poseodvanjem, uz bezobzirnost prema drugima.

Dakle, reč je o velikoj želji za nečim, pa će tako osoba ići i na sopstvenu štetu samo da se domogne željene stvari. Osoba koja se odlikuje pohlepom ima žestoku požudu za određenom stvari, a najčešće je u opticaju novac. Oni su egocentrični, misle na sebe, te se trude da zadovolje svaku želju koju imaju, ignorišući sve ostale.

Prema Bibliji, pohlepa se smatra jednim od sedam smrtnih grehova koji vređa Boga i nanosi ogromne povrede bližnjima. Pohlepna osoba nije u stanju (ili ne želi) da obudza svoju požudu, te sve što joj se svidi želi odmah da dobije.

U osnovi pohlepa jeste nezasita želja za nečim, a njeni sinomi su i gramzivost, pohotnost, nezazitost, grabljivost, alavost i oblapornost.

Share.