Posesivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je posesivnost?

Posesivnost je duboko osećanje nesigurnosti u sebe koje se ispoljava u želji za posedovanjem neke druge osobe, najčešće emotivnog partnera.

U medijima sve više pažnje posvećuje se posesivnosti koja zajedno sa ljubomorom čini jedan od glavnih problema za brojne parove. Kako mnogim ljudi nije baš najjasnija razlika između ljubomore i posesivnosti, sledi objašnjenje značenja ovog pojma.

Posesivnost predstavlja crtu ličnosti ispoljena u dominatnom, posedničkom i paternalističkom ponašanju prema drugim ljudima, posebno prema onima koje posesivna osoba doživljava kao bliske.

Etimološki posmatrano termin posesivnost potiče od engleske reči to possess, što znači posedovati. Dakle, reč je osećanju koje dovodi do toga da posesivna osoba dobija izrazitu želju da poseduje neku drugu osobu.

Posesivnost se obično ispoljava kod emotivnih partnera, ali takođe može se javiti i između prijatelja ili u rodbinskim odnosima. Psiholozi nas upozoravaju na dve vrste posesivnosti: benignu i malignu.

Benigna posesivnost se javlja kod osoba koje su nesigurne u sebe i željne ljubavi i pažnje koju nisu dobijali u dovoljnoj meri tokom svog odrastanja. Ovo je blaži oblik posesivnosti koji se uz adekvatnu terapiju brzo može prevazići.

Sa druge strane maligna posesivnost predstavlja izraz psihopatsko – narcističkih crta ličnosti koje postoje kod određene grupe poremećaja ličnosti. Ove osobe žele da poseduju i u potpunosti kontrolišu svog partnera.

Share.